Kulanka Masuuliyiinta Wakaaladda Madbacadda Qaranka


WaxakaqabsoomayxafiiskamaareeyahaguudeeWakaaladdaMadbacaddaQarankaMd.MaxamuudRaageIbraahimshir
dib looguqiimaynaayohorumarinta WMQ oomudooyinkiiugudanbeeyaydadaallagubixinaayay.

Shirkanmasuuliyiinta WMQ ayaaahaa mid lagulafa-guray
-Qaabdhismeedka WMQ
-La Jaanqaadida WMQ eexeerkashaqaalahaeedhawaangollahawasiiradu ay ansixiyeen.
-XeerkamidayntamiisaaniyadaQarankaiyosidiiloogudabaqilahaa WMQ
-Wax kabadalkaLoogada WMQ iyo dib u habaynkoobanoolagusamaynaayomagacaWakaaladdaMadbacadaQaranka.